Start | Verksamhet | Historik | Fordon | Resor | Kontakt | Länstrafiken | Länkar | Personal


Weidermans Buss sysslar med linje-, skol-, och beställningstrafik samt viss arrangörsverksamhet.

 

 

 

 

 

I rörelsen finns 49 fordon av olika slag, vilka servas i egen verkstad. 

Vi har idag 60 anställda + 25 extra och omsätter c:a 60 miljoner kr.
Kollektiv- och skoltrafik svarar för c:a 85% av omsättningen.

 

 

Weidermans Transport

Weidermans Transport är ett modernt logistikföretag som i huvudsak ansvarar för Schenkers närdistribution inom Örebro län.

Vi ansvarar för distributionen i Örebro, Kumla, Hallsberg, Lindesberg, Nora, Kopparberg, Fjugesta, Pålsboda och Askersund.

Vi är c:a 50 anställda som disponerar c:a 35 bilar och omsätter
33-34 miljoner kr/år. Vi finns idag i Marieberg där vi har vår depå.

 

 Länstrafiken

Schenker