Start | Verksamhet | Historik | Fordon | Resor | Kontakt | Länstrafiken | Länkar | Personal

Lanstrafiken

Vi kör på entreprenad åt Länstrafiken i Örebro län och trafikerar den södra länsdelen med c:a 50 bussar.

Vill du komma i kontakt med Länstrafiken eller oss på Weidermans så finns följande alternativ:

Länstrafiken:

www.lanstrafiken.se
lt.orebro@lanstrafiken.se
Telefon: 019-602 39 00
Trafikupplysning: 0771-22 40 00
Sök busstider med Reseplaneraren

Weidermans Buss:

www.weidermansbussar.se  
kumla@weidermansbussar.se

 

Växel:
Fax:

019-58 73 50
019-58 33 00

     
     


Länstrafiken

Schenker