Start | Verksamhet | Historik | Fordon | Resor | Kontakt | Länstrafiken | Länkar | Personal

Busshistorik


Weidermans Buss startades 30 juni 1923
av Frans Natanael Weiderman och John Ingeman.
Weidermans gamla Scania-Vabis B42 från 1951
finns att beskåda på Scaniamuseet i Södertälje
I slutet av 20-talet köptes Ingeman ut, sedan dess har företaget gått från generation till generation, vi är i dag framme vid den 3:e och siktar på minst 4.  


 
Transporthistorik

  • 1962 köpte Bengt och Lalle Weiderman samt Ellert Jonsson, Algot Erikssons Transport som huvudsakligen utförde transporter åt Yxhult.  

  • 1968 bildades Kumlafrakt som distribuerade åt dåvarande Bilspedition.
  • Vid 1970-talets början såldes Weidermans Transport medan Kumlafrakt levde vidare och växte.
 
  • På 2000-talet köptes AO Godsservice och företaget återtog sitt gamla namn Weidermans Transport.
 

 Länstrafiken

Schenker