Start | Verksamhet | Historik | Fordon | Resor | Kontakt | Länstrafiken | Länkar | Personal

Weidermans Buss

Ägare: Björks Buss

Ett företag i Björks & Byberg Koncernen 

Weidermans Buss...

...sysslar med linje-, skol-, och beställningstrafik samt viss arrangörsverksamhet.

Vi har vårt huvudkontor och garage i Kumla.

Weidermans Transport

Ägare: Familjen Weiderman

ACM Weidermansgruppenn 

Weidermans Transport...

...är ett modernt logistikföretag som i huvudsak ansvarar för Schenkers närdistribution inom Örebro län.

Vi ansvarar för distributionen i Örebro, Kumla, Hallsberg, Lindesberg, Nora, Kopparberg, Fjugesta, Pålsboda och Askersund.

         

Vi har vårt huvudkontor och garage i Marieberg, Örebro.

 
 Länstrafiken

Schenker 
Weidermans KB, Box 3, 692 21 Kumla   •   tel. 019-58 73 50